anası babası yabancı bebeklerin işlemleri, türkiye’de doğan yabancı uyruklu bebekler nasıl vatandaş olur, türkiye’de doğan yabancı uyruklu


Türkiye’de dünyaya gelen ama anne veya babadan (veya ikisinden) dolayı yabancı uyruklu olan bebeklerin nüfus işlemlerinde nasıl bir yol izlenmeli?

Babanın yabancı uyruklu olması halinde çocuğun anası Türk vatandaşı ise doğum anından itibaren çocuk Türk vatandaşı sayılabilmektedir. Ananın yabancı uyruklu olması halinde baba Türk vatandaşı ise, Türk babadan olma ve Türkiye’de doğmuş bulunan çocuk Türkiye Cumhuriyetinin düzenlemiş olduğu nüfus cüzdanına sahip olabilecektir.

Bu şartlar altında Türkiye’de dünyaya gelmiş bulunan bir çocuğun, vatandaşlığı kazanmasının yanı sıra nüfus cüzdanı sahibi olmasında da herhangi bir sakınca olmayacaktır. Yukarıda değinildiği gibi, ana veya babanın bildirimi ile çocuğa nüfus cüzdanı verilecektir.

Türkiye’de Yabancı Uyruklu Anneden Evlilik Dışında Doğan Çocuğa Kimlik Verilmesi

Vatandaşlık Kanunu m.7/3 bu hususa şöyle açıklık getirmektedir; ‘Türk vatandaşı baba veya yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını gerektiren usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.’ Yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk nesebinin tashihi, babalığın hükümle tahakkuk etmesi, tanıma yollarından biriyle bir Türk vatandaşına bağlanırsa, doğumundan başlayarak Türk vatandaşı olur.

Soy bağının kurulmasını sağlayan esasların yerine getirilmiş olması şartı mevcuttur böyle bir durumda. Bu durumda doğumla Türk vatandaşlığını kazanan çocuğa nüfus cüzdanı verilmesi konusunda herhangi bir engelle karşılaşılmayacaktır. Doğumla Türk vatandaşlığını iktisap etmiş olan çocuğa nüfus cüzdanı verilmesi yine bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olmasını gerektirecektir.