Varikosel, erkek kısırlığının en sık rastlanılan düzeltilebilir hastalığıdır.

Varikosel, testisteki kanın kalbe dönmesini sağlayan toplardamarların bir arada bulunduğu damar yumağına pleksus pampiniformis ismi verilir. Burada ağ halinde bulunan venlerin aşırı genişlemesi durumuna varikosel denir. Varikoselde, damarların genişlemesi ve buna bağlı olarak testis içi sıcaklık artışı testis fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Sonuç olarak sperm sayısının ve kalitesinin azalması ile beraber erkek kısırlığı yani normal yollarla çocuk olmama durumu ile karşılaşılır.

Varikosel çocuk yaş grubunda da görülebilir, erişkinlere göre daha az sıklıkta görülür. Genç erişkin dediğimiz adolesan (15-18 yaşlarında) % 11 oranında görülebilir. Varikosel, erişkinlerde % 15-22 oranında görülürken, kısırlık araştırma merkezlerine (tüp bebek merkezi, erkek sağlığı merkezi, infertilite kliniği) başvuran erkeklerin ortalama % 30-40’ında saptanan bir sağlık problemidir. Varikosel anatomik özelliklerden dolayı en sık sol tarafta görülür.(%60-80), her iki tarafta (bilateral) varikosel görülme oranı %20-40 civarındadır. Tek taraflı sağ varikosel görülmesi çok nadirdir.

VARİKOSEL KISIRLIĞA YOLAÇAR MI?

Varikoselin testisler üzerine zararlı etkileri varikoseli olan hastaların sperm tahlillerindeki anormalliklerden anlaşılabilmektedir. Varikosel, testis kan akımının azalması, testislerde ısı artışı, venöz geri kaçak, hormonal problem oluşturmak gibi bir çok negatif etki yaparak testislerin sperm üretim özelliklerine zarar vermektedir.

Varikosel, ilerleyici olarak testiste hasar oluşturarak testis gelişimini geriletip sperm üretimini(spermatogenez) bozarak kısırlığa neden olur. Varikosel, her zaman belirti vermez, belirti olarak testislerde ağrı, çekme, testis çevresi damarlarda şişme gözlenir. Varikosel genelde çocuk olmaması sebebiyle başvuran hastaların muayene ve değerlendirmeleri sırasında tespit edilir. Çocuklarda tesadüfen muayene sırasında farkedilir.