bebek uykusuİngiltere’de yapılan bir bilimsel çalışmada uyku apnesis orunu yaşayan veya horlayan çocuklar dadavranış bozuklukları görülmesinin, böyle bir sorun yaşamayan çocuklara göre daha yüksek ihtimal olduğu belirtildi.Araştırmayı yapan uzmanlar 6 yıllık bir süre içinde 11.000 den daha fazla çocuğu bu amaçla incelemeye aldılar. İnceleme kapsamındauykudasolunum problemiyaşayan 6.000 çocukla, böyle bir problem yaşamayan 5.000 çocuk karşılaştırıldı. İnceleme sonucunda uykusunda nefes alıp verme sorunları yaşayan çocuklarda 7 yaşından itibaren hiper aktivite ve saldırganlık gibi davranış bozukluklarının %40 daha fazla görüldüğü tespit edildi.

Araştırma kapsamında ayrıca ailelere çocuklarıyla ilgili 6 aylık – 6 yaşları arasındayken uyku düzenleriyle ilgili anket çalışmaları yapıldı. Bu anket çalışmaları çocuğun 4 ve 7. yaşlarında yapıldı.Çalışma kapsamında ayrıca ailelerden çocuklarının diğer insanlara karşı sosyal davranışları, davranış problemleri, akranlarıyla ilişki sorunları, depresyon, endişe ve hiperaktivite gibi durumları ile ilgili bilgiler toplandı.Bu sonuçlara göre ilk 6 ayında uykuda solunum problemleri yaşayan çocuklarda 7. yaştan itibaren davranış bozuklukları görülme ihtimali, böyle bir sorun yaşamayan çocuklara göre %50 daha fazla bulundu.

En büyük artış ise hiper aktivite oranlarındaki artışta bulundu.Uyku boyunca görülen solunum problemlerihorlama, ağzı açık uyuma ve uyku apnesi olarak belirtiliyor.Araştırmayı yapan ekip horlama, ağızdan nefes alma ve uyku apnesinin çocukta ciddi davranış bozukluklarına ve sosyal-duygusal sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor.Genel istatistiki verilere göre her 10 çocuktan 1 tanesinde uykuda horlama ve ortalama %3’ünde ise uyku apnesi görülüyor. Uykuda solunum problemleri 2-6 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın.