bebek7Zamanını aşarak doğan, yani 40. haftadan sonra doğan bebeklerin tırnakları uzun olabilir ve daha ilk günlerinde yüzlerini, gözlerini çizebilirler. Eğer bebeğin tırnakları uzunsa bir törpü ile kısaltabilirsiniz. Derin kesmemek için iyi ışıkta ve bebek sakinken manikür yapmalısınız. Bebeklere uygun klips tırnak makasları bulunur, bunlar işe yarayabilir. Bebeklerin ayak tırnakları çok hızlı uzamaz, bu nedenle ilk aylarda kesmeye gerek kalmaz. Tırnaklarını keserken tırnak kenarlarına doğru kavisli kesmemek gerekir. Tırnak batmalarının ve tırnak kenarı enfeksiyonlarının en önemli nedeni yanlış kesme yöntemleridir.

Tırnak kesmeyi geciktirmek
Tırnakları kesmekte ihmalkârlık etmek caiz değildir. Benî Gaffar kabilesinden bir adamdan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

“Etek traşı olmayan, tırnaklarını kesmeyen ve bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir.” buyurmuşlardır.

Ebu Eyyüb el-Ensari (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

“Nasıl oluyor da, sizden biriniz gök haberlerinden soruyor? Halbuki o, tırnaklarını kuşların tırnakları gibi uzun bırakıyor, kesmiyor da, tırnaklarında cenabetlik, kir ve pislik toplanıyor, birikiyor!” buyurmakla tırnak kesmenin önemini belirtmişlerdir.

İbn-i Abidin şöyle der: “Bir kimse tırnaklarını, dikkatsizlik ve ihmal yüzünden vaktinde kesmeyerek uzatırsa, o kimse geçinmek hususunda rızık darlığına düşer. Feyiz ve bereketten mahrum kalır.”

Asrımızda bazı Müslümanım diyen kadınlar maalesef kâfir kadınlara özenerek onlar gibi tırnaklarını uzatmaktadırlar. Bizim inancımızda bunun yeri yoktur. Uzatılan ve ojelenen tırnaklar insanın yaratılışına aykırıdır. ALLAH Teâlâ\’ya isyanın birer belgesi hükmündedir. Ojeli tırnaklar abdeste ve gusle manidir.