Hamile bayanların sigara içmesi ve sigara içmeye bebek doğduktan sonra da devam etmeleri anne için olduğu kadar bebek için de büyük bir risk teşkil etmektedir. Hatta gebelik öncesinde içilen sigaraların bile bebek üzerinde olumsuz etkileri olabilecektir.

Sigara içmenin anne için zararlarını artık hepimiz biliyoruz. En tehlikelisinden çeşitli kanser vakalarına yol açmada sigara kullanımı önemli bir etken olarak önümüzde durmaktadır. Ayrıca sigara içen bir annede kalp damar hastalıklarına yakalanma riski içmeyenlere göre çok daha fazladır.

Diğer yandan sigara kullanımı annenin cilt yapısını bozarak daha erken kırışıklıkların oluşmasına ve cildi olduğundan daha yaşlı göstermesine yol açar. Bunların yayında sigara içmek kişilerin sosyal hayatını da etkileyen bir unsurdur. Bir evde babanın sigara içmeyip sadece annenin sigara içmesi kimi zaman eşler arasında tartışmalara da yol açabilmektedir.

Kimi durumlarda sigara içen insanlar bile dışlanma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Hele Hele sigara içen kişi bebek büyüten bir anne ise… Böyle bir durumda eleştiri okları sürekli annenin üzerinde olur.
Sigara içen bir hamile bayan veya bebek büyüten bir anne sadece kendine zarar vermekle kalmaz aynı zamanda bebek için de büyük bir risk oluşturur ve hatta bebek için hayati bir takım riskler de doğar. Öyle ki sigara içen annelerin bebeklerinde ani bebek ölümleri sendromu olarak adlandırılan durumlara bile rastlanabilmektedir.