PLT nedir?
Plateletler kan hücrelerinden birisidir, diğer adı trombosittir, tahlil sonuçlarında PLT şeklinde kısaltılır. Kandaki görevi pıhtılaşmayı sağlamaktır. Çapları 1.5-3.0 μm arasında değişir. Kırmızı kan hücreleri gibi plateletler de çekirdeksiz hücrelerdir ve disk şeklindedir.

Trombositler (plateletler) kemik iliğinde üretilerek kan dolaşımına geçerler.

Normal değeri:
Erişkinde 150.000-400.000 /mm3
Trombositlerin kanda sayısının normalden az olmasına trombositopeni, normalden fazla olmasına trombositoz denir.

MPV: Mean Platelet Volume : Plateletlerin ortalama büyüklüğünü ifade eder.
PDW: Platelet Distrubition Width : Plateletlerin büyüklük farklarını (dağılım genişliğini) ifade eder.

PLATELET (TROMBOSİT) DÜŞÜKLÜĞÜ
Platelet sayısının normalden az olmasına trombositopeni denir.

PLT düşüklüğü nedenleri:
– İdiopatik trombositopenik purpura
– Trombotik trombositopenik purpura
– Hemolitik üremik sendrom
– Herediter trombositopeni
– Heparin gibi bazı ilaçlara bağlı oluşan trombositopeni
– Gaucher hastalığı
– Aplastik anemi
– Septisemi
– Tifo
– SLE
– B12 vitamini veya folik asit eksikliği
– Sepsis
– Hipertroidi
– Alkolizm
– Lösemi
– Aplastik anemi
– Gebelik ile ilgili bazı komplikasyonlar (Aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.)

PLATELET (TROMBOSİT) YÜKSEKLİĞİ
Plateletlerin sayısının normalden fazla olmasına trombositoz denir.

PLT yüksekliği nedenleri:
– Myeloproliferatif hastalıklar
– Hodkin hastalığı
– Femur boynu kırığı gibi kemik kırıkları
– Bazı cerrahi girişimlerden sonra
– Reaktif trombositoz (kanama, demir eksikliği)

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) PLT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ:
Hamilelikte platelet (trombosit) sayısında normal dışı bir değişiklik beklenmez ancak bazı patolojiler platelet sayısında düşmeye neden olabilir. Normal bir hamilelikte platelet sayısı normal değerlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.