10 aylık bebeğimin makatında yırtık var


Makat yırtığı ne demektir?
Makat yırtığı, makat çatlağı, yada tıbbi ifadesi ile ‘anal fissür’, makat bölgesini örten deride oluşan küçük bir yırtık veya çatlaktır. Genelde makat yırtığı (makat çatlağı, anal fissür) yüzeyel olarak başlar ve hızla iyileşir. Bazen derinleşip altta yatan makat iç kasına (sfinkter kası) ulaşabilir. Bu durumda hastalık kronik (süreğen) hale gelmiştir. Makat yırtığının ana nedeni, makat iç kasında (internal anal sfinkter) direnç artışı ve kalınlaşmadır. Makat iç kası ortalama olarak 2-4 cm uzunluğunda ve 2-3 mm kalınlığındadır. Bazı makat çatlakları kendiliğinden iyileşirken diğerlerinin neden iyileşemediği kesin olarak bilinmemektedir, ancak kabızlık yada ishalin devam etmesinin bu duruma neden olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı kişilerde ortalama olarak % 25 oranında makat kaslarında fazla kasılma görülürken, makat yırtığı varlığında bu oran % 90 olarak belirlenmiştir. Makat yırtıkları çok nadiren iltihabi bir hastalığa neden olurlar. Makat çatlakları veya makat yırtıkları; erkeklerde % 99 arka ve ortada ve % 1 ön ve ortada, kadınlarda ise % 90 arka ve ortada ve % 10 ön ve ortada yer alırlar.

Fissür triadı ne demektir?
Makatta yırtık (makat çatlağı), makat deliğinin ağzında ve kalın bağırsağın çıkış noktasında oluşur. Kronik makat çatlağı (anal fissür) olan hastalarda sıklıkla ‘fissür triadı’ adı verilen üçlü bir belirti görülür. 1. Makat derisinde bir meme bulunması ki, buna nöbetçi meme, ‘sentinel pile’ veya ‘skin tag’ adı verilir. 2. Kalınlaşmış çatlak kenarlarının tabanında iç makat kasının (internal anal sfinkter) lifleri görülür. 3. Makat çatlağının üst kenarında, büyümüş papilla adı verilen kıl ve ter bezi (hipertrofik anal papilla) görülür. Makat ağrısının 4 haftadan uzun süreden beri var olması ve yukarıdaki fissür tiradı olarak adlandırılan belirtilerin 8-12 haftadan beri var olması makat çatlağı veya makat yırtığı, ‘kronik anal fissür’ adını alır. Makat bölgesinde enfeksiyon gelişirse, nöbetçi meme tabanında apseye neden olabilir.