baba oğul

baba oğul ilişkisi nasıl olmalıdır, anne oğul ilişkisi nasıl olmalı


Baba olmak, yetişkin hayatın sunduğu belki de en zor ve doyurucu sorumluluk olması nedeniyle bir dönüm noktasıdır. Özellikle erkek çocukları olan babalar için, ebeveynlik önemli derecede duygusal bir karmaşaya sebep olur. Oğullarıyla olan rekabetçi savaşımlar kendi gelişim süreçlerindeki çatışmaları ve yaralanmaları uyandırır.

Babalık çoğunlukla sarsıcıdır, çünkü daha önceden edindiği rollere, kendisine yabancı yenisi eklenmiştir. Kendi iç dünyasında bu yeni rolün yaşattığı duygularla baş etmek ve yeni tutumlar geliştirmek zaman alacağından bu süreçle baş etmek zor olabilir. Babalık canlandırıcı da olabilir; çünkü sonuç olarak babalar kendi babalarıyla ve üretkenlik hissiyle yeniden etkileşime geçme şansını yakalamışlardır.

Erkek çocuğu olan bir baba içinse kendi gelişim dönemindeki çözülememiş meselelerin üzerine çalışma şansını verir. Doğumdan ölüme kadar önemli gelişimsel süreçlerden geçilir ve her biri bir diğerinin kritik dönemlerinde yaşanan krizlerinden etkilenir.

Winnicott, “Baba olmadan anne var olamaz” der. Ancak başlangıçta baba ile bebeğin arasındaki ilişki de annenin aracılığıyla oluşur. Bebek önce annenin ruhsallığındaki babayla ilişkiye girer, sonra gerçek babasıyla. Anne, baba için bir “bekçidir”, babanın aktif katılımını ya da oğlunun babaya olan bağlanmasının doğasını destekleyebilir ya da sekteye uğratabilir.

Nasıl iyi baba olunur?

İyi babalık, iyi bir anneliği gerekli kılar ve aynı şekilde iyi bir annelik de iyi bir babalığı. Annenin babaya karşı olan bilinç ve bilinçdışı tutumları – ki bu annenin kendi babasıyla olan özdeşiminin bir yansımasıdır – erkek çocuk için babanın varlığını içselleştirme kapasitesi için önemlidir. Anne hamileliği sürecinde doğacak bebeğinin varlığını fiziksel olarak da hisseder, onun gelişimine bire bir katkı sağlar. Baba ise bu çok yakın ilişkinin dışında kalmıştır. Doğumla birlikte anne-bebek birbirlerinden fiziksel olarak ayrışsalar da ruhsal olarak ayrışabilmeleri bir süre sonra gerçekleşir ve bunda da babanın rolü önemlidir.