Tüm dünyada her on beş çocuktan biri istismar ediliyor, ihmale uğruyor. Bazı illerde ise bu oran iki kişiden bire kadar düşüyor. Ergenlik öncesi 4 kız çocuğundan biri en az bir kere cinsel istismara maruz kalıyor. İstismara uğranan yerler ise ıssız sokaklar ve inşaat alanlarından ziyade ev, okul.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nüket İşiten çocuk ihmal ve istismarının nasıl fark edilebileceğine dair bilgiler verdi.

“Tüm dünyada; her on beş çocuktan biri çocuk istismarı ve ihmaline uğruyor. Bizim ülkemizde ise oran çok daha yüksek, bazı illerimizde ise her iki çocuktan biri istismar ve ihmale uğruyor.

İstismara uğrama yaşı hemen okul ve okul öncesi dönem, cinsel istismara uğrama yaşı ise biraz daha erken. Ortalama 4-4,5 yaş. Ergenlik öncesi kız çocuklarının % 25, erkek çocuklarının % 15’inin en az bir kez cinsel istismara uğruyor.

Çocuğun cinsel istismara uğradığı yerler; ıssız sokaklar, inşaat alanları değil. Ev, okul ve oyun alanı dediğimiz yaşam üçgeninin içidir.
Çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiler; işsiz güçsüz, serseri kılıklı avare görünümlü insanlar değil, özellikle çocuk tarafından tanınan, 20-40 yaş arasında, evli ve işi olan erkekler.

Türkiye’de istismarı uygulayanların; % 77’si aile üyelerinden, % 11’i akrabalardan, % 2’si çocuk ile irtibatı olan diğer kişilerden (öğretmen, bakıcı vb.) oluşmaktadır.

Çocuklar bu konuda genellikle yalan söylemezler, o nedenle burada ilk kural, çocuğa inanmak olmalıdır.