Hekimler ve sağlık meslek örgütleri, toplumsal olaylarda kullanılan şiddet ve biber gazının durdurulması çağrısı yapıyor.

Türk Toraks Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Farmakoloji Derneği’nin 20 Haziran 2013, saat 11.00’de, Taksim Point Otel’de gerçekleştireceği “toplumsal olaylarda kullanılan şiddet ve biber gazı durdurulmalıdır” konulu basın toplantısında, protestolarda eylemcilere müdahale amacıyla kullanılan biber gazının ani ve uzun dönem kalıcı etkilerine vurgu yapılarak kullanımının yasaklanması istenecek.

Sağlık örgütlerinin açıklamaları şöyle:

Türk Tabipleri Birliği
“Türkiye halkının hak, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesini destekleyen emek ve meslek örgütleri ile birlikte bu saldırganlığın durdurulmasının bugünün en yakıcı demokratik görevi olduğu kanısındayız.”

Türk Toraks Derneği
“Akciğer sağlığını geliştirmeyi görev edinmiş bizler, solunum sistemi üzerinde ani hasar yapan ve uzun dönem kalıcı etkilere neden olabilen gazların halk üzerinde kullanılmasını tehlikeli bulmaktayız. Bu konudaki araştırmalarımızı ve açıklamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Adli Tıp Uzmanları Derneği
“Gözyaşartıcı kimyasallar yoğun, kontrolsüz, doğrudan hedef gözetilerek ve kapalı alanlarda kullanımı uluslararası sözleşmelere göre suç kapsamındadır. AİHM amaç dışı kullanımı işkence yasağı ihlali olarak değerlendirmiştir. Herhangi bir etkinlik içinde olsun olmasın göz yaşartıcı kimyasallara maruz kalan herkesin tetkik ve tedavilerini yaptırmaları, adli raporlarının düzenlenmesi ve yasal haklarını kullanmaları önem taşımaktadır. Mağdurların adli değerlendirmelerinde etik tutum, muayene ve kayıt altına alma sürecinde yapacakları işlemler İstanbul Protokolü’nde açıklandığı gibi gerçekleştirilmeli, mahremiyet hakları ve kişisel bilgileri etik ve yasal kurallar doğrultusunda korunmalıdır. Dünya Tabipler Birliği’nin yanı sıra uluslararası uzmanlık derneklerini ile birlikte çalışarak; ortaya çıkan vahim sonuçları nedeniyle göz yaşartıcı kimyasalların, yasaklanması ve kimyasal silahlar kapsamında değerlendirmesi için ortak çalışma yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz.”