3267Hamilelik döneminde karşılaşılan sorunların başında düşük ve düşük tehdidi geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Müge Aksoy, düşük ve düşük nedenlerini anlattı.

Düşük Nedir?

Düşük tehdidi adı üstünde sağlıklı olduğu farzedilengebelikkesesinin rahime tam tutunamaması ile geçekleşen kanamadır, genellikle gerçek bir düşükle devam etmez. Erken gebelik döneminde gebeliklerin yaklaşık yüzde 25’inde vajinal kanama vardır ve kanama olan gebeliklerin yaklaşık yüzde 25’inde düşük gerçekleşir.

Genetik Anomali Düşük Sebebi

Düşük genel anlamda 20. gebelik haftasından önce gebelik ve materyallerinin rahimden atılmasıdır. Çok sayıda sebep mevcuttur düşükte; erken gebelik kayıplarının yaklaşık yüzde 80’ninde yaratılıştan kaynaklanan ve yaşamla bağdaşmayan ağır kromozomal anomaliler sorumludur, ayrıca boş gebelik denilen embriyonun ultrasonografide haftalar ilerlemesine rağmen görülememesi de ağır bir genetik anomaliye işaret eder.

İlerleyen Gebeliklerde Düşük Sebepleri

İlerleyen gebelik haftalarındaki gebelik kayıplarında başka sebepleri araştırmak gereklidir, kromozom anomalileri daha az görülmekle birlikte yine de devam etmektedir ancak bu dönemde bebeğin tutunmasına engel olacak fiziksel rahim sorunları ki bölmeli rahim, rahim ağzı yetmezlikleri, myomlar, polipler bu nedenler arasında sayılabilir. Bir diğer nedende annedeki enfeksiyonlardır; toksoplazma, brucella, listeria gibi mikrobik enfeksiyonlarda anne karnında bebeği etkileyip düşüğe sebep olabilirler. Bazende annede varolan otoimmün hastalıklar başta SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) olmak üzere anne kanında bazı antikor oluşumlarına neden olarak gebeliğin devamına izin vermezler.