Cildin temizliğini iyi yapmak, çevredeki bakteriyel durumlar için düzenli olarak bakımını yapmak, sürekli makyajlı bir yüzle dolaşmamak, yüzü makyajdan iyi temizlemek bu tür gebelik maskesinin etkisini azaltacaktır. Çünkü böylelikle cilt hava alacak ve hücreler kendini daha iyi yenileyecektir.