Yapılan bir araştırmanın bulgularına göre gebelik döneminde diyabet teşhisi koyulmuş yani gebelik diyabeti ( gestasyonel diyabet ) yaşayan kadınlarda obstrüktif uyku apnesi riskinin normal gebelik yaşayan kadınlara göre 7 kat daha fazla olduğu saptandı.

Bilindiği gibi gebelik diyabetinde kandaki glukoz seviyeleri normal seviyenin üzerinde seyretmektedir. Gebelik diyabeti genelde gebeliğin 2. döneminde ( İkinci 3 aylık dönem ) oluşmaktadır. Örneğin bu söz konusu araştırmanın yapıldığı ABD’ de her 100 gebelikten 4 – 8 tanesinde diyabet oluşmaktadır.

Yapılan bu son araştırmada gebelikte yaşanan diyabetle uyku apnesi arasında bağlantı saptandı. Uyku apnesinde kişinin uykusunda kısa süreli solunum durmaları meydana gelmektedir. Uyku apnesi tedavi edilmediği zaman inme, kardiyovasküler hastalık ve kalp krizi risklerini artar.

Gebelik dönemindeki kadınlarda normalde uyku sorunları yaygındır. ABD’ de Rush Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre araştırmaya dahil olan deneklerin ( gebelik diyabeti yaşayanlar ) neredeyse %75 inde uyku apnesi soru teşhis edildi.

Yine araştırmanın önemli bir bulgusu da özellikle obez olan veya aşırı kilo hamile kadılar arasında uyku apnesi ve gebelik diyabeti açısından çok önemli bir bağlantı olması. Yani gebelik diyabeti ve buna bağlı uyku apnesi sorunu obez kadınlar arasında çok daha rastlanan bir durum.

Araştırmayı yapan bilim insanlar gestasyonel diyabet yaşayan kadınların mutlaka obstrüktif uyku apnesi için test edilmelerini tavsiye ediyorlar. Ayrıca normalin üzerinde kilosu olan kadıların da gebelik diyabeti, uyku apnesi gibi riskler yönünden yakından takip edilmeleri önerilmektedir.