kadın erkek ilişkisi, kendine güven sorunu, kıskançlık, kıskançlıkla nasıl başa çıkılırÇoğu insan, “kıskanmak sevginin göstergesidir” dese de kıskançlık; kimi zaman yıkıcı, zorlayıcı, aşağılayıcı tutumlara yol açan, hastalık haline dönüştüğünde hayatı çekilmez kılan bir davranış olabiliyor. Aslında insanın doğasında olan kıskançlık duygusu, terk edilme tehlikelerine ve sadakatsizliğe karşı bir savunma aracı olarak gelişiyor insanda.

Büyümemiş erkekler

Çocukluk döneminde baskılama mekanizmaları tam anlamıyla devreye girmediğinden, çocuklar serbestçe, hiçbir kısıtlamaya gitmeden kıskançlık duygularını sergiliyorlar. Ancak ‘büyümek’, kıskançlık dahil tüm duygu ve dürtüleri kontrol altına almayı öğrenmek bir yanıyla. Hepimiz biliyoruz ki erkeklerin bir kısmı ‘büyüme’nin gerektirdiği yetilere tam olarak sahip olamıyorlar. “Kimdi o konuştuğun adam?”, “Bu kıyafet fazla açık değil mi?”, “Neredeydin?” gibi kıskançlık belirtisi sorularla hayatı zindan edebildikleri de bir gerçek. Oysa kıskançlık, sonuçları karşı tarafı zedelemediği sürece ilişkiyi besleyici ve zenginleştirici olabilir sadece. Soru sormanın sorgulamaya dönüşmemesidir asıl olan.

Kendine güven sorunu

Erkeğin sürekli eşinden şüphe etmesi, onu izlemesi, her lafının altında başka bir anlam araması, gerçekte güvensizlik duygusunun belirtisi. Hem kendine hem de sevdiği kadına olan güvensizlik… Bu güvensizlik, içten içe bir korkuya dönüşür. İhmal edilme, terk edilme, eşini kaybetme, onu başka bir erkekle paylaşma korkusuna…Bazı erkekler kendi duygularını karşı tarafa yansıtırlar. Buna, “kişi kendinden bilir işi” durumu da diyebiliriz. “Başkalarıyla yakınlaşırsam onlara ilgi duyabilirim, o halde karım başkasıyla yakınlaşmasın ki bana göstermesi gereken ilgiyi başkasına göstermesin” benzeri bir fikirdir erkeğin aklından geçen. Bu fikirden yola çıkarak da yersiz karşı çıkışlar, özgürlüğü kısıtlayıcı istekler gelir. Bazı erkekler sergiledikleri maço ve kaba kıskançlık tavırlarını “sahiplenme” gerekçesine dayandırır. Bunun altında yatan neden, içten içe yaşadıkları terk edilme korkusudur. Hatta sizin çevrenizi saran insanlara karşı da bir kıskançlık duygusu oluşma ihtimali vardır.