saldırgan çocuk

15 aylık bebeğim saldırgan davranışlarda bulunuyor


Çocuklar bulundukları yaş dönemleri itibariyle davranışlarının sonuçlarını kestirmekte zorlanırlar. Bir davranışın iyi ya da kötü olduğu konusu zaman içinde yerleşmeye başlar. Çocuklardaki saldırgan davranışlar da böyledir. Elbette ki bir çocuğu saldırgan davranışlar sergilemeye iten bir takım nedenler olabilir.Fakat durum ne olursa olsun çocukların davranışlarını bir düzene sokmak ve ondaki saldırgan davranışları ortadan kaldırmak için anne ve babaların yapmaları gereken birçok şey vardır. Çocuklardaki saldırgan davranışlar için yapılması gereken şeylerden birisi anne ve babanın davranışlarında çocuğa örnek olmasıdır.Eğ-er bir anne ve baba çocuktaki saldırgan davranışları ortadan kaldırmak istiyorlarsa kendileri de davranışlarında sakin ve nazik olmalıdırlar. Çocuğa karşı şiddet eyleminde bulunmamaları gerekir. Söz dinlemeyen ve yaramazlık yapan bir çocuğa vurmaktansa ve kötü söz söylemektense onunla karalı bir şekilde konuşup, o davranışı bir daha yapmamasını söylemektir.

Çünkü çocuklar davranışları konusunda anne ve babalarını örnek alırlar. Kimi zaman çocuklar bu tür saldırgan davranışları anne ve babasının ilgisini çekebilmek için de yapabilmektedir.Eğer anne ve baba çocuğa yeterince ilgi göstermiyorsa, çocuğun iyi davranışlarını görüp onu ödüllendirmiyorsa çocuk kendini geri plana itilmiş hissedebilir. Bu amaçla tekrar anne ve babasının ilgisini çekmek için bu tür bir davranışa meyledebilir. Dolayısıyla ebeveynler her zaman çocuklarına ilgi göstermeli, onun iyi davranışlarını görmeli, onu güzel sözlerle motive etmelidir. Kendini yeterince ifade edemeyen bir insan başka yöntemlere de başvurur. Bu küçük çocuklar için de geçerlidir. Kendini ifade edemediğini düşünen çocuk öfkelenir ve saldırgan davranış gösterebilir.Kendisini dinlemeyen, söz hakkı vermeyen anne ve babasına kızar. Düşüncelerini açıkça ifade edemeyince bunu davranışlarıyla da gösterebilir. Oyun grubunda arkadaşlarına saldırgan davranışlar gösterebilir. Böyle olunca çocuk kendisini bu şekilde ifade etmeye alıştırır ki bu tehlikeli bir durumdur. Ebeveynler daima çocuğun iletişim kanallarını açık tutmalıdırlar. Yorgunluk çocuklarda saldırganlığa neden olabilir.