alt ıslatmaÇocuklarda Gece Alt Islatma (Enürezis Nokturna)Çocuklarda tuvalet eğitimi genellikle 3 yaş civarı tamamlanmış olur. Bununla birlikte 5 yaşınıÇocuklarda tuvalet eğitimi genellikle 3 yaş civarı tamamlanmış olur. Bununla birlikte 5 yaşını doldurmuş birçok çocukta gece alt ıslatma görülmektedir. Sağlıklı çocuklar da gece yatmadan önce çok sıvı almışlar ise gece idrar kaçırabilirler.

Gece alt ıslatma  probleminden bahsedebilmek için aşağıdakilerin olması gerekmektedir:

 • Çocuğun 5 yaşına girmiş olması-Son 3 ayda haftada en az 2 kere idrar kaçırmış olması
 • Tıbbi bir durumdan veya kullanılan bir ilaçtan kaynaklanmaması
 • Bu durumun çocukta ve ailede sıkıntı verici etkilere yol açması

Sebepler:

*Genetik yatkınlık: Gece alt ıslatma sebeplerinin başında genetik yatkınlık gelir. Anne veya baba çocukluklarında bu problemi yaşamışlarsa, çocukların da bu problemi yaşama olasılığı yüksektir.

 • Uyku ağırlığı
 • Mesane kapasitesinin azlığı
 • Bazı gıda alerjileri
 • Gelişimsel gecikmeler
 • Zorlu yaşam olayları (boşanma, taşınma, aileden birinin ölümü vb.)
 • Tuvalet eğitiminin zorlamayla ve erken verilmesi

Gece Alt Islatmanın (Enürezis Nokturna) 2 alt tipi vardır:

 • Birincil Enürezis: Gece alt ıslatan çocukların büyük çoğunluğunu oluşturur. Bu çocuklar bebekliklerinden beri idrar kaçırırlar.
 • İkincil Enürezis: Çocuk, idrar kaçırma sorunlarının olmadığı bir dönem (en az 1 sene) sonrasında idrar kaçırmaya başlar. Bunun sebepleri, çocuğun yaşadığı üzüntü ve gerginliklerdir. Örneğin, boşanma, aileden birinin kaybı, yeni kardeşin doğumu, taşınma gibi.

Gece alt ıslatma problemi yaş ilerledikçe kendi kendine azalabilmekte, hatta ortadan kalkabilmektedir. Fakat bu süre içerisinde yaşananlar, çocuk ve ebeveynler için çok daha zor psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Örneğin, kreş ve okul döneminde çocuğun bu problemden dolayı arkadaşları tarafından alay edilmesi çocukta psikolojik travmaya yol açabilir.