çocuklarda cesaretHer çocukta aslında belli düzeylerde çekingenlik duygusu vardır. Bu genelde henüz daha ebeveynlerine bağımlı olmalarından ve çevresine karşı tam olarak bir güven duygusu geliştirmediğinden kaynaklanır. Çekingenlik ve utangaçlık duyguları 2-3 yaşlarında oldukça fazla görülür.Çekingenlik ayrıca gelişimsel bir durumdur. Fakat kimi çocuklarda ise babası veya annesindeki bir çekingenlik duygusundan dolayı kalıtsal olarak böyle bir çekingenlik duygusu gelişir. Çocuğun çekingenlik gibi davranışlarının oluşmasında yetiştirilme biçimi gibi çevresel faktörlerin de etkisi vardır.Fakat çocuklardaki bu çekingenlik duygusu ileriki yıllarda ortadan büyük ölçüde kalkacaktır. Kimi çocuklar ise çekingenlik duygusunu üzerinden atamaz ve bu uzun yıllar devam eder. Bunda ebeveynlerin çocuğa yaklaşım tarzı da önemlidir.Ebeveynler çocuklarına etkili bir şekilde yaklaşarak bu çekingenliklerini atmalarına yardımcı olabilirler.

Peki ebeveynler çocuklarının çekingenliklerini atmalarına nasıl yardımcı olabilirler?

1. Yapılabilecek önemli yardımlardan birisi çocuğu cesaretlendirmektir.Çocuğu başka çocuklarla ve büyüklerle iletişi kurması konusunda cesaretlendirmek ve teşvik etmek önemlidir. Çocuğunu başka insanlardan kaçıran, insan içine sokmayan ebeveynler onların çekingen birer insan olarak yetişmesine yol açarlar.

2. Çocuğu bir sosyal ortama sokarken onda stres yaratacak hazırlıklarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Doğal davranmalı ve gidilecek yerin normal ve sıradan bir yer olduğu hissettirilmelidir. Ebeveynlerin yaşayacağı bir stres ve çocuğu aşırı derecede hazırlamak çocuğun çekingenliğini artıracak ve yeni bir ortama girmede çekingen davranışlar göstermesine yol açacaktırÇocuğu sosyal ortamlara yeni yeni alıştırırken önce daha az kalabalık olan bir ortam çocukta daha güven verici olabilir. Çünkü çok kalabalık bir ortamda küçük çocuklar daha çekingen olurlar ve annelerinin dizinin dibinden ayrılmazlar. Ayrıca çok kalabalık bir ortam küçük bir çocuğu ürkütebilir de…Çocuğa yeni bir ortama girmeden önce ona bazı açıklamalarda bulunmak, çocuğun yeni ortamın özellikleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olacaktır. Çünkü bilinmeyen şeyler çocukta daha fazla çekingenliğe yol açar.