Çağımızda doğal yaşmadan uzaklaştıkça artan hastalıklardan birisi de alerji ve ne yazık ki çocuklarda da her geçen yıl giderek daha sık görülmeye başladı. Bu konuda aklınıza takılan sorularınızı Çocuk alerji uzmanımız Doç. Dr. Ahmet Akçay’a sorduk.

Ahmet Bey kısaca alerji nedir?

Çevremizde bulunan ve vücudumuzda allerjik yanıt oluşturan maddelere “allerjen” denir. Allerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin allerjenlere karşı, aşırı şekilde ve anormal bir yanıt, tepki vermesi olarak tanımlanabilir. Çocuk Allerji Bilimi vücudumuzun allerjenler ve bunlara alerji gelişmesiyle ile ilgili sorunları ve hastalıkları ile uğraşan tıp bilimin dalıdır.

Çocuk alerjisi erişkinden farklı mı?

Çocuk erişkinin ufaltılmış bir modeli değildir. Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme trendi içinde olduklarından küçük erişkinler olarak kabul edilemezler. Birçok fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden farklıdır. Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek allerjik sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Çocukların alerjik problemleri mutlaka bir Çocuk Allerji Uzmanı tarafından takip ve tedavi edilmelidir. O yüzden alerjik hastalıkarı için de ayrı bir bilim dalı mevcuttur. Çocuk Allerjisi veya tıp diliyle Pediatrik Allerji ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerde görülen alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır

Ahmet Bey çocuklarda hangi alerjik hastalıkları görüyoruz?

Astım, Alerjik Nezle, Hışıltılı Çocuk (Wheezing İnfant), Egzema (Atopik Dermatit), Ürtiker (Kurdeşen), Kontakt dermatit, Göz Allerjisi, Gıda Alerjisi, İlaç Alerjileri, Böcek Alerjileri, Anaflaksi (Alerjik Şok), Herditer Anjioödem gibi hastalıkların hepsi çocuklarda da görülebilir.