kendine güvenen çocuklar

çocuklarda özgüven gelişimi çocuğa cesaret vermek daha girişken çocuk yetiştirmek özgüveni yüksek çocuklar için anne ve babalar neler yapmalı


Anne babalara çocuklarını cesaretlendirmede ve özgüvenlerini geliştirmede önemli rol düşer. Çok erken çocukluk dönemlerinden itibaren çocuklarımıza daha cesur daha girişken olmayı öğretmeye başlamalıyız…

Çocuklar için cesur olmaktan kastımız ne?
Cesaret ve cesur olmak aslında yaşamda önemli bir aşama ve yaşamın önemli bir parçası. Çocuğun yaşamdaki başarısını her alanda etkileyebilen önemli bir etken. Küçüklükten itibaren cesaret aşılanan çocuklar büyüdüklerinde daha cesur oluyorlar. Daha girişken oluyorlar, sosyal ilişkileri daha gelişmiş oluyor, bir şeyler yapma konusunda daha istekli davranıyorlar.

1. Cesaret ve özgüven konularından çocuklarınıza örnek olacak davranışlar sergileyin. Ebeveynleri girişimci, atılgan, cesur, sosyal ilişkileri kuvvetli olan çocuklar daha cesur ve girişimci oluyorlar. Bu çocuklar yaşamlarında daha aktif ve belirleyici olabiliyor.

2. Çocuğunuzun hataları karşısında tepki göstermeyip destek olmalısınız. Çocukların cesur ve girişimci yetişmelerinde ebeveynlerin tavırlarının da önemli bir rolü bulunmaktadır. Bulardan en önemlilerinden birisi çocuğa hata yapma fırsatı vermektir. Hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu kabul etmek gerekir. Hatalarında yerilen, aşağılanan, hor görülen ve hatta şiddet gören çocuklar genelde ne yazık ki daha pasif, korkak bir kişilik geliştirebiliyorlar. Çocuklara hata yaptıklarında bundan korkmamaları, aksine hatalarını bir öğrenme fırsatı olarak görmeleri öğretilmelidir.