Düzenlenen bir “Çalışma Hayatında Annelik” anketinden ilginç sonuçlar çıktı. Kurumlarda çalışan kadınlara doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında ne gibi haklar veriliyor, ne gibi uygulamalar var, çalışan annelerin kurumlardan beklenti ve öncelikleri neler gibi sorulara yanıt bulmayı amaçlayan araştırma, 155 kurumun ve 864 kadın katılımcının iki farklı ankette beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Hazırlanan rapora göre, kadınlar yasal doğum izni süresini yetersiz buluyor. Kadın çalışanlar, özellikle olağan dışı (çocuğun okuldan alınması – bırakılması, hastalık, bakıcının rahatsızlanması gibi) durumlar oluştuğunda başta yöneticileri olmak üzere kurumlardan “anlayış” ve “hoşgörü” bekliyorlar.

“Çalışma Hayatında Annelik” anketini yanıtlayan kadın çalışanların yüzde 82’sini çocuk sahibi olan veya çocuk bekleyen anneler oluşturdu. Çocuk sahibi olanların yüzde 75’inden fazlası ise 6 yaşından küçük çocuk sahibi.

PwC Türkiye İnsan Kaynakları Danışmanlığı Kıdemli Müdürü Murat Karakaş, anketle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumların annelere yönelik uygulamalarını anlamak, bununla birlikte çalışanların da beklenti ve önceliklerini belirleyerek kurumlara, çalışanlara, derneklere ve kamuya ışık tutabilecek, güvenilir, objektif, kapsamlı ve güncel bir kaynak oluşturmaktır.”

PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Ortağı ve “Women at PwC” Türkiye Lideri Beste Gücümen ise şu yorumda bulundu: “Yeteneği elinde tutmanın öneminin farkında olan, iş dünyasının öncü şirketlerinin kadın yeteneklerin iş hayatından çıkmamasını sağlayacak çözümler için farklı programlar yürütmeye başladıklarını görüyoruz. Bu programlar arasında, alt düzeydeki kadınlara ilham verebilecek üst düzey yönetici kadınların mentorluk-koçluk yapması, çalışma saatlerinde ve koşullarında esneklik, evden çalışma imkânı gibi uygulamalar yer alıyor. Bununla birlikte PwC’nin araştırmasında bunların yüzde 16 gibi bir oranda uygulandığı görülüyor; esnekliği destekleyen ve kadınların ne zaman nerede isterlerse çalışmalarını sağlayacak ileri teknoloji iletişim araçlarının kullanılması çözümün önemli bir parçası.”