Bebekler sandığımız gibi, hiç bir şeyden anlamayan ve dünyaya geldikten sonra birey olan varlıklar değillerdir.
Bebekler bilinç düzeyi yüksek birer bireydirler ve her oluşan hücreleriyle genetik kayıtları şifrelerken annenin aldığı tüm uyarımları da kaydetmekte olan birer bilgisayar gibidirler.

Anne karnında var olup gelişirken ve büyüyerek oluşurken içinde büyüdükleri varlıkla her anlamda özde bir birlik içindedirler ve varoldukları dünyada tek bildikleri canlı da içinde oldukları anneleridir. Annelerinin içindeyken duydukları bedenin çalışırkenki sesleri ve diğer kişilerin ve yaşamın tüm sesleri onlar için kaydedilen birer uyarandır.

Anne bedeninin dışındaki kişilerin ses ve bedenlerinin enerjisini de hisseder bebekler ve bazılarını severken bazılarını da sevmez. Bunu seçmeye de hakkı vardır .

O nedenle bir hamile gördüğünüzde, izin almadan hemen elinizle annenin karnına dokunma eyleminizi lütfen bir kere daha düşünün.

Bu anne için de hoş olmayan bir davranıştır, unutmayın. Çünkü tüm memeliler gibi insan için de batın bölgesi korunaklı olması gereken bir bölgedir ve anne adayını ani bir refleksle geri çekilme tepkisine zorlar. Ayıp olmasın diye bu refleksini durdurmak da anne için de bebek için de zor ve sevimsiz bir durumdur.

Sadece güven duydukları ve sevdikleri 1. derece yakınlıktaki kişiler için izin verebilecekleri bu eylemi yaparken lütfen ölçülü davranmaya çalışın.

Bebek anne karnında gelişirken 5 duyu organıyla doğumdan sonra annesiyle buluşmaya kodlanmıştır. Hayatta kalabilmesi, yaşayabilmesi için annesinin korumasına ve varlığına ihtiyacı vardır. Doğum anında annenin tüm rehberliği bebek için büyük önem taşır.