Soru: Bebek aspirini kullanım hakkında bilgiler ediniyorum. İki kez düşük yaptım ve bir daha düşük yapmamak için her şeyi bilmek istiyorum.

Cevap: Antifosfolipid anti vücut sendromu, pıhtılaşmayı etkileyen klinik bir durumdur; reküren gebeliği ve düşük plateleti etkileyebilir. İki otoantibadi, bu durumda karışır: lupus pıhtıönler ( LAC) ve anti kardiyolopin anti vücut ( ACA).

Bazı klinisyenlerin, antifosfolipid anti vücutların kısırlıkla bağlı olduğu bilinir ve bazı durumlarda kadınlar, gebelik sürecini düzenlemek için heparinle tedavi edilir. Rekürent gebelik kaybı tedavisi, ACA veya LAC tahmin edildiği yer, heparin düşük dozda aspirinin ( her gün 80 ila 100 mg.) yararlı olduğu bulunmuştur. Hastalığın şiddetini azaltır ve çoğu durumda aspirin terapisine cevap verir. Bebek aspirini düşük dozaj olsuğu için kullanılır. Bir tipik yetişkin aspirini, 325 mg. içerir. ACA veya LAC olası olursa ve küçük dozda aspirin terapisi tavsiye edilirse mutlaka doktorunuza danışın.