Bütün emziren annelerin süt sağmayı öğrenmesi gereklidir. Çünkü anne işine geri döndüğünde veya bebeğinden çeşitli nedenlerle ayrı kaldığında sütünü sağarak, süt oluşumunu ve emzirmenin sürekliliğini sağlayacaktır. Anne, istediği zaman ve her yerde bu işlemi yapabilir. Memeler yumuşak olduğunda sütü elle sağmak kolaydır. Memeler hassas veya şiş olduğunda daha zordur. Bu yüzden doğumdan 1 – 2 gün sonra anne, elle sağmayı öğrenmelidir.

Anne sütünün sağılmasını gerektiren durumlar nelerdir?

 • Anne memesinin tıkanık veya şiş olması
 • Bebeğin düşük doğum ağırlıklı veya preterm olarak doğması
 • Bebeğin emmesinin zayıf olması
 • Bebeğin hastanede yatıyor olması
 • Annenin uzun süre dışarıda olması
 • Annenin işe başlaması
 • Annenin meme başı problemlerinin olması
 • Memede biriken sütün boşaltılması
 • Bebeğin memeyi reddetmesi
 • Annenin mutlak kullanması gereken ilaç süte geçip bebeğe zararlı olacaksa
 • Çökük meme başının belirginleştirilmesi
 • Çok dolu bir memeyi bebeğin daha kolay almasının sağlanması için ANNE SÜTÜ SAĞILIR.

MEMEDEN SÜT SAĞMA YÖNTEMLERİ
En sıklıkla kullanılanlar;

 • Elle sağma
 • El pompası ile sağma
 • Elektrikli pompa ile sağma

ELLE SAĞMA NASIL YAPILMALI ;

 • Eller yıkanmalıdır.
 • Meme başı temizlenmeli ve sütün saklanacağı kap hazırlanmalıdır.
 • Anne oturur veya hafif öne eğik pozisyonda olmalıdır.
 • Süt sağma işlemi, bebek emmeden önce yapılmalıdır. Böylece memede kalan, annenin boşaltamadığı sütü bebek boşaltacaktır.
 • Süt inme refleksini başlatmak ve meme içindeki sütün meme başına doğu hareketini sağlamak için meme masajı ve sıcak uygulama yapılmalıdır.
 • El ile masajda avuç içleri kullanılarak yuvarlak hareketlerle nazikçe memeler sıvazlanır.
 • Baş parmak üstte, diğer parmaklar ise altta olacak şekilde areola (kahverengi kısım) çizgisinin üzerine koyulmalıdır.
 • Parmaklar ile memenin merkezine doğru yumuşak hareketlerle meme sıktırılarak bastırılmalıdır (Bas ve bırak).
 • Bu hareketler süt akmaya başlayıncaya kadar ritmik olarak tekrar edilmelidir.
 • Bu hareket areolanın çevresine yapılmalı ve memedeki tüm alanlar boşalıncaya kadar sürdürülmelidir.
 • Önce az miktarda süt gelir, daha sonra sağılan sütün miktarı artar.
 • Bu işlem acıtmamalıdır, eğer acıtıyorsa uygulanan teknik hatalıdır.
 • Meme ucuna asla bastırılmamalıdır. Meme ucuna bastırma veya meme ucunu çekme süt akımını sağlamaz.
 • Bir meme 3-5 dakika, akım yavaşlayıncaya kadar sıkılmalıdır. Her iki meme dönüşümlü olarak sağılmalıdır.
 • Anne sütünün yeterli sağılması işlemi özellikle ilk birkaç gün (sütün az geldiği günlerde) 20–30 dakika sürebilir.
 • Bazen sütle dolu memelerin sert olması nedeniyle sağılması ağrılı ve zor olabilir. Böyle bir durumda ılık su ile duş alma, memeleri ılık su dolu bir kaba koyma, memeler üzerine ıslak sıcak havlu uygulaması ve ardından masaj yapılabilir.

EL POMPASI İLE SAĞMA NASIL YAPILMALI ;

 • Memeye yerleştirilecek kısım düz olarak ve meme ucu tam ortaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Piston ritmik ve yumuşak hareketlerle çekilmeli ve bırakılmalıdır

ELEKTRİKLİ POMPA İLE SAĞMA NASIL YAPILMALI ;

 • Memeye yerleştirilecek kısım areola üzerine ve meme ucu tam ortaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Makinenin sağış gücü en düşükten başlayıp, ağrı olmayana kadar dereceli olarak yükseltilmelidir.
 • Elektrikli pompa ile iki meme aynı anda 15 dakika sürede sağılmalıdır.

Anne sütü ne kadar sıklıkla sağılmalıdır?
Süt, geceyi de içerecek şekilde en az 3 saatte bir sağılmalıdır. Eğer süt sağma işlemi daha az yapılırsa veya işlemler arasındaki süre uzun olursa, süt üretimi yeterli olmayabilir. İşe gitmeden önce olabildiğince fazla süt sağılmalı, süt yapımının devamlılığını sağlamak için iş yerinde de sütün sağılması önemlidir.