ebeveynlik eğitimiİlkokuldan itibaren başlayan rekabet, çocukların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Sınav stresiyle birlikte arkadaşlarıyla karşılaştırılması çocuğu yalnızlığa itiyor. Çocuklarımızı bu ortamdan çıkarma yolunda en büyük görev anne-babalar ve öğretmenlere düşüyor

İNDA Çözüm Odaklı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’ndenUzman Psikolog Ceyda Eke, konu hakkında  bilgi verdi:

“Rekabet, çocukların öğrenmenin güzel bir şey olduğunu fark etmelerini engelliyor ya da güçleştiriyor. Çocuk, öğrendiklerine değil, ötekilerin neler yaptığına bakıyor, eğer ötekine benzemiyorsa kaygı duyuyor ya da suçluluk hissediyor ötekisi kadar çalışamadığında. Kendini   yetersiz ya da başarısız buluyor. Arkadaşlık değil rakip olmak sıklıkla ön plana çıkarıldığında yalnızlık ve üzüntü hissediyor.Eğer öğretmeni ya da ailesi de onun öğrenmesiyle ilgili olumsuz yorumlar yapmaya başlarsa, çocuğu ‘motive’ etmek için sürekli ötekilerin neler yaptığını vurgularlarsa işler iyice sarpa sarıyor. Çünkü yaşamdaki güçlükleri aşmak için çocukların başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ve bu fırsatları sunması için de öncelikle ailelere sonra öğretmenlere ve sosyal çevrelerine ihtiyaç var. Aileler çok kaygılı olabiliyor, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için çocuklarına destek olmak yerine baskı yapmaya başlıyorlar:  “Daha çabuk yap, daha hızlı öğren, daha çok yap”, “Yeterli değil, iyi değil, güzel değil, doğru değil” gibi. Bu da yetişmekte olan çocuğun hem kendine güvensiz, beceriksiz, yetersiz olduğuna inanmasına ve bununla beraber mutsuz, huzursuz olmasına ve sonuç olarak da öğrenmemesine, ders çalışmamasına yol açar.