Deha Bilim Sanat AnaokuluDeha Bilim Sanat Anaokulu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olup, 2002 yılında kurulmuştur. Okul öncesi eğitim alanında deneyimli pedagojik formasyona sahip, uzman eğitim kadrosu ile 2–6 yaş grubu çocuklarına tam gün, yarım gün ve oyun grubu olarak hizmet vermektedir.
AMACIMIZ
Amacımız, çocuğun öğrenme süresince aktif katılımını sağlayarak açık fikirli, araştıran, sorgulayan, duyarlı, dengeli ve yaratıcı düşünen, Atatürkçü, çağdaş, laik, kendine güvenen, çevresine duyarlı, yaratıcı mutlu bireyler yetiştirmektir. Deha anaokulunda çocuklar, öğretilen tüm bilgileri oyun yolu ile yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve eğlenerek öğrenmektedirler.
İLKELERİMİZ
Yaşı ne olursa olsun her insana saygı duymak
Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim yapmak
Her öğrencinin güçlü yönünü keşfetmek
Özgür ve bilimsel akademik bir ortam kurmak
Okul ile amaç birliği içinde, işbirliğine açık, katılımcı bir veli grubuna sahip olmak
Okulunu seven, öğrenen gelişmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek