idrar yolu

üreme yolları hastalıkları, erkeklerde üreme yolları hastalıkları, üreme yolu, üreme yolu enfeksiyonu, üreme yolu hastalıkları, üreme yolu iltihabı, üreme yoluyla bulaşan hastalıklar, idrar yolu üreme


İdrar yolu enfeksiyonları, günümüzde ve tarih boyunca pek çok kişi tarafından genel ya da bazı zamanlarda yaşanan hastalıklardan birisidir. İdrar yolunda enfeksiyon yaşayan insanların önemli bir çoğunluğunda, bu rahatsızlıkların nedenleri, daha çok Şeker Hastalığı ya da Glukoz Tolerans Bozukluğu’dur. Sık sık idrar yolu hastalığı yaşayan kişiler, her yaşadıkları dönemden sonra, rahatsızlıkları geçtiğinde Oral Glukoz Tolerans Testi gerçekleştirmeli ve şeker oranıyla ilgili herhangi bir hastalık için önlem alarak ihtimali en aza indirmelidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Belirtileri

  • Sık sık tuvalete gitme ve idrar oranının az olmasına rağmen yine de tuvalete gitme ihtiyacı hissetme
  • Geceler sık bir şekilde idrara kalkma ihtiyacı duymak
  • İdrar yolu yangısı adı verilen ve idrar yolunun girişinde herhangi bir ağrı ya da sancı veya işeme işlemi sırasında idrar yollarının tamamı boyunca hissedilen bir yanma duygusu
  • Sistit: Aşağıda bahsedecek olduğumuz ve orta idrar yolu boyunca duyulan bir tür ağrı ve sancı biçimi
  • Hematüri: İdrar içinde kan görülmesi
  • Piyüri: İdrar içinde irin ya da idrar yolu içerisinde iltihap dolu akıntı görülmesi
  • Ateş çıkması

Bu bilgilere karşılık, yine de bazı idrar yolu enfeksiyonlarının herhangi bir belirti göstermediğinin de altını çizmek gerekir.

İdrar Yolu İltihaplarının Teşhis Edilmesi

İdrar yolunda ortaya çıkan enfeksiyonların teşhis edilmesi, şu dört aşamada gerçekleşir:
İdrar Tahlili: Tıbbi ortamlarda ve uzmanların denetiminde gerçekleştirilecek idrar tahlillerinde alınacak olan idrar örneklerine bakılır ve mikroskobik ortamlarda idrarın bulanıklık, bakteri ya da kanın olup olmadığı gibi açılardan değerlendirilir.