35 yaşından önce adet kanamalarının kesilmesi tıbben erken menopoz olarak adlandırılır. Bahçeci Kliniği Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Süleyman Tosun “Üreme fonksiyonlarının sona ermesi olarak kabul edilebilecek bu durum özellikle çocuk sahibi olamamış kadınlarda ciddi bir sorundur.” diyor.

Fizyolojik açıdan baktığımızda her kadın doğduğunda kendisine ait belli bir yumurta sayısına (yumurta rezervi) sahiptir. Yumurtalık rezervini etkileyen en önemli faktör yaştır. İlerleyen yaşla birlikte belli bir hızla yumurta rezervi azalır. Özellikle 35 yaş sonrası yumurtalık kapasitesinde ciddi bir azalma söz konusu olabilir. 40 yaşından itibaren daha dramatik azalma gözlenir. Ortalama 45-50 yaş civarında yumurtalar tükenir ve menopoz dönemi başlar. Artık yumurtalıklar fonksiyonlarını sürdüremez ve adet kanamaları kesilir.

Görüldüğü gibi menopoz yıllar içinde oldukça yavaş ilerleyen bir süreçtir. Yaklaşan menopozun ön habercileri adet düzensizlikleridir. Adet düzensizlikleri birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir. Çok az kadında menopoz birden yerleşir ve öncü adet düzensizlikleri görülmez. Menopoz öncesi dönemde yumurta sayısındaki azalmayla birlikte yumurta kalitesinde de düşüş görülebilir. Özellikle çocuk isteyen kadınlarda yumurta sayısından çok kalitedeki bu azalma, gebelik açısından daha zorlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkar.

35 yaşından önce adet kanamalarının kesilmesi tıbben erken menopoz olarak adlandırılır. Bahçeci Kliniği Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Süleyman Tosun “Üreme fonksiyonlarının sona ermesi olarak kabul edilebilecek bu durum özellikle çocuk sahibi olamamış kadınlarda ciddi bir sorundur.” diyor.