Araştırma sektörünün lider kuruluşlarından BAREM, X ve Y jenerasyonunun iş hayatındaki tutum ve değerlerinin farklılıklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. Araştırma sonuçlarına göre 1980-1999 arası doğan Y kuşağının %40’ı rahat bir ortamda çalışarak kariyer hedeflerine hızlıca ulaşmak isterken bu oran 1965-1979 arası doğan X kuşağında %24 olarak görülüyor.

BAREM tarafından gerçekleştirilen araştırma, kariyerinin başında olan Y kuşağı ile iş tecrübesi daha fazla olan X jenerasyonunun, işyerinde eğlenerek çalışma, çalışma ortamının rahat olması, hızlı kariyer fırsatı elde edebilme ve sosyal hayatlarının işyerlerine olan etkisi gibi unsurlarla birbirlerinden farklılaştıklarını ortaya koyuyor.

Araştırma; beyaz yakalı ve üniversite mezunu 242 kişiyle online anket yöntemi ile gerçekleşti. Görüşülen kişilerin 122’si X kuşağı 120’si ise Y Kuşağı.

İş ortamında kendine fırsatlar sunulmasını ve inisiyatif alabileceği ortamlar yaratılmasını bekleyen Y kuşağının %43’ü yaratıcılığını sürekli direktif alarak değil, kendi kendine tecrübe edinerek öğrenmekten yana olduğunu söylüyor.

Performans Değerlendirmesi Önemli Bir Motivasyon Kaynağı

Y kuşağının %69’u yöneticisinden düzenli olarak performansı ile ilgili geri bildirim almanın motivasyonunu artırdığını söylerken X kuşağında bu oran %53.

Y Kuşağı İş Yerinde “Eğlenerek” Çalışmak İstiyor

Yöneticiden düzenli olarak performansı ile ilgili geri bildirim almak isteyen Y’lerin; hırslı ve kariyer basamaklarını hızla çıkmak isteyen bir yapısı var. İşyerinde eğlenerek çalışmak, bu jenerasyon için diğer önemli bir motivasyon kaynağı. Y kuşağının %73’ü iş ortamında eğlenerek çalışmak isterken X kuşağının %54’ü eğlenceli bir çalışma ortamını önemsiyor.