Çiftçi takvimi, ya da diğer adıyla Hsia takvimi, sadece geçen zamanı kaydeden bir araç değil, aynı zamanda oldukça güçlü bir öngörü sistemidir. “Kaderin Dört Sütunu” diye bilinen Çin astroloji yönteminde kişinin kaderi ve geleceği, doğum gününün Çin takvim formatına dönüştürülmesi ile okunur. Bu takvimin özelliği, zamanı belirten tüm birimlerin (yıl, ay, gün ve saat) beş element ile temsil edilmesidir. Evrende, her şey beş temel elementten oluşur: metal, su, ağaç, ateş ve toprak. Elementler arasındaki ilişkiler kişinin yaşamında karşılaşacağı şansı da belirler. Bu bilgiler doğrultusunda kişiler iyi şanslarını artırabilir, kötü şanslarını ise en aza indirgeyebilirler.

Çin takviminde 2015 Keçi Yılı iki element tarafından sembolize edilir. Toprak ve üzerinde yin ağaç. Elementler arasındaki yapıcı ve yıkıcı döngüye göre ağaç toprağa hakim olur. Bu durumda birbirleri ile çatışan, yıkıcı bir ilişkiye sahiptirler. Genelde çatışan elementler huzursuzluklara işaret eder. Demek ki uluslararası çatışmalar ve gerginlikler bu sene de yakamızı bırakmayacak. Yine de geçen seneye oranla bu çatışmalar çok daha kolay çözümlenebilecek, çünkü yin ağaç elementi esnek ve uyumludur. 2014’ü temsil eden yang ağaç ise hiç eğilip bükülmeyen, kendinden ödün vermeyen, prensiplerine sıkı sıkıya bağlı, inatçı bir elementti. Yin ağaç elementi bir ağacın dallarını temsil eder. Bir çiçek gibi narin ve uyumludur. İnatçı değildir, her ortama uyum sağlar. Bu yaklaşım ile anlaşmak ve çözümlere ulaşmak çok daha kolay olur.