Tüp bebek neden ve ne zaman yapılır? Tüp bebek tedavisinin uygulanma amacı nedir?

Genellikle kanalları tıkalı olan kadınlarda uygulanan tüp bebek tedavisi artık günümüzde neredeyse bütün kısırlık nedenlerinde başvurulan bir yöntem haline gelmiştir.

Kanalların kapalı ya da tıkalı olması, erkekte ki sperm bozukluklarında ve ileri yaş nedeni ile açıklanamayan kısırlıklarda tüp bebek tedavisi kullanılmaktadır. İleri derecede olmayan sperm ve yumurta bozukluklarında aşılama yöntemi ile gebelik sağlanabilmektedir. Aşılama en fazla 6 defa denenebilir. Genellikle 3 denemede başarı olasılığı oldukça yüksektir. Üç denemede başarısız olmuşsa tüp bebek tedavisi denenmelidir. Üç denemeden fazla denenen durumlar polistik over hastalığı olan kadınlardır. Bu hastalığa sahip kadınlarda daha fazla yumurtlama tedavisi denenebilir.

Açıklanamayan kısırlıkta ise, kısırlık süresi üç yılı geçmiş ise tüp bebek tedavisi denenmesinde yarar vardır. Eğer kadın 35 yaşını geçmiş ise üç yıl gibi bir sürenin beklenmesine gerek yoktur. Hormonal bozukluklarda ise, 1 yıl yumurtlama olmasına rağmen gebelik oluşmamış ise tüp bebek denenmelidir. Endometriozis hastalığı olan kişilerde hastalık hafif ya da orta dereceli ise açıklanamayan kısırlık olarak tanımlanır.

Erkek faktörleri, toplamda hareketli sperm sayıları eğer 1 milyondan az ise mikroenjeksiyon tekniği uygulamak gerekir. Eğer toplam sperm sayısı 1 ila 10 milyon arasında ise direkt olarak tüp bebek tedavisi uygulamak gerekir.