Laboratuvar ortamında sperm hücresi ile yumurta hücresinin bir araya getirilerek döllenmenin sağlanmasıdır. IVF kelime olarak ”in vitro fertilizasyon” kelimesinin kısaltılması olup, laboratuvarda sperm- yumurta ikilisinin birleşiminin gerçekleşmesini ifade etmektedir.

IVF aşamaları nelerdir?

Tüp bebek tedavilerinde anne adaylarının genel sağlık durumu oldukça önemlidir. Baba adayından alınacak sperm numuneleri ile babaya ait biyolojik faktörler tamamlanır. Ancak anne adayı için süreç çok daha karmaşık olacaktır. İlk başta olgun yumurta hücreleri elde edilir. Bu olgunlaşmış yumurtalar sperm tarafından döllenerek embriyo oluşturulur. Embriyo oluştuktan sonra anne rahmine transferi ve anne karnında tutunabilmesi ile dokuz aylık süreç başlar. Zaman içerisinde devrim niteliğinde büyük değişimler gerçekleşir.

Klasik tüp bebek tedavilerinde aşamalar:

İlk olarak muayene
Sonrasında yumurtalıkların uyarılması işlemleri
Uyarılan yumurtaların toplanması
Sperm hücresi ile yumurta hücresinin uygun ortamda bir araya bırakılması ve döllenmenin sağlanması
Döllenen yumurtanın(embriyo) anne rahmine transferi

Gebelik oranları

Önceki yıllarda IVF ile başarı yüzdesi % 20-30 ile sınırlıydı. Tüp bebek tedavisine başlayan ve yumurta toplanması işlemine tabii tutulan kadınların gebe kalması 10 kişiden yalnızca iki üç kişi ile sınırlı kalmaktaydı. Günümüz teknik bilgisi ile kurumların deneyimi birleşerek bu oran şuanda % 50′lere ulaşmıştır.

Tüp bebek tedavilerinde başarı oranı annenin yaşının artması ile azalmaya başlayacaktır. Bu ters orantıda sebep ilaçlara verilecek cevabın azalmasıdır. Çünkü yaş arttıkça yumurta kapasitesi azalır. 30’lu yaşların altında olan kadınlarda IVF ile çok daha başarılı sonuçlar izlenirken 40′lı yaşlardan sonra oran % 10′lara kadar inmektedir.