Çocuk psikolojisi ikinci bebek kardeşi olacak çocuğa nasıl davranmalı büyük çocuğa nasıl davranmalı kardeş kıskançlığı


Eve yeni gelen bir bebek, hamilelik sürecinde ne kadar ha­zırlık yapıldığı düşünülse de büyük kardeş için hemen kabul­lenilemeyecek bir durumdur.

Çocuk, bebeğe gösterilen sevgi ve ilginin kendisinden çalındığı fikrini bilinçsiz de olsa içinde taşıyarak bebeğe karşı olumsuz duygular geliştirir. Çocuk kendini terk edilmiş, desteksiz, sevgisiz kalmış his­setmeye başladığında güven duygusu da hasara uğrar. Sonuç olarak da bebeğe karşı gibi görülen ama aslında anne-babaya karşı oluşan kızgınlık ve kırgınlık duyguları ön plana çıkar.

Çocuk gelişiminde çok önemli olan güvenin azalması ise çocukta kıskançlık duygusunu değil, zamanla başka olumsuz  davranışların da ortaya çıkmasına neden olur. Kardeşinden yaşça ne kadar büyük olursa olsun büyük kardeşe bebeği sevmesi konusunda baskı yapmamak gerekir. Çocuğun duygularına sınır koymaya çalışmak, kısıtlamalarda bulunmak sorunu çözmekten çok, derinleştirici bir etki ya­par. “O senin kardeşin, sevmek zorundasın!” “Kardeşin hakkında kötü konuşman hiç hoş değil!”, “Ona iyi davran!” gibi tepki ile karşılaşan çocuk, zamanla hissettiği olumsuz duyguları anne babasıyla paylaşmaktan vazgeçer. Fakat bu onun artık kötü şeyler söylemeyeceği, olumsuz duygular besleme­yeceği anlamına gelmez.

Eğer çocuk, anne-babasıyla bu duygularını paylaşamaz, devamlı susturulur ve düşünceleri eleşti­rilirse bu duyguları sözle değil, başka yollarla ifade etmeye başlar. Hırsını anne babasından almayabilir. Çünkü çocuklar anne-babalarını kaybetmekten korkarlar. Fakat fırsat buldukça kardeşinden hırsını almaya çalışır.