Evlat edinmek evlat edinen ailelere öneriler evlat edinilen çocuk psikolojisi


Bebeğin yaşamının ilk yılında bağlanma süreci ön plandadır. Bebekte kolik (ağlama nöbetleri), huzursuzluk, uyku sorunları görülebilir. Bu süreçte yaşananların biyolojik ebeveynlerle, evlat edinmiş ebeveynler arasında fark göstermediği görülmüştür. Bebeğin ikinci yılında, anne baba zaman zaman bebekten ayrılma dönemleri yaşamaya başlar. Çocuktaki ayrılığa uyum, özerklik kazanma çabaları vb. nedenlerle ebeveynlerle çocuk arasında inatlaşma ve güç çatışmaları ön plana çıkmaya başlar. Anne babalar doğal olarak gözlenen bu süreci bazen çocuklarının mizaç sorunu ya da kendi yetersizliklerinden kaynaklanan bir sorun gibi algılama ve kaygılanma eğiliminde olabilirler.

Çocuğun öfke patlamalarına sert yanıt vermekten, sınır koymaktan kaçınabilirler ya da sert yanıt verdiklerinde belirgin bir suçluluk duygusu yaşayabilirler. Bebeğin üçüncü yılında, çocukta ayrılma, terk edilme korkuları ön plana çıkabilir. Bu dönemde anne baba evlat edindiklerini açıklama konusunda kafa karışıklığı içine girebilirler. Aslında 4-5 yaşlarından önce çocukların iki farklı anne baba kavramını algılamaları pek mümkün değildir.

Çocukta görülen korkular (örn. yalnız kalamama, hırsız korkusu, karanlık korkusu vs.) tüm çocuklarda bu yaş döneminde artış gösterir. Konuşma ve iletişim becerileri arttıkça çocukla sözel iletişimi artırmak, çocuklarını ne kadar çok kabullendiklerini ona gösterebilmek için onunla etkin ve düzenli vakit geçirmek, oyun oynamak çocuğun korkularını azaltacağı gibi, ileride evlat edinildiği gerçeğini öğrense de uyum sağlama sürecini kolaylaştıracaktır. Evlat edinen anne babaların oluşturdukları gruplara katılmak da fikir alışverişi, duygu paylaşımı, yaşanan sorunlara pratik çözümler üretme vb. açılardan yararlı olabilir.