evlat edinme nasıl söylenmeli


“Bir Başkasının karnından dünyaya gelmiş fakat bir başkasının kalbinde büyüyen çocuklar”

Evlat edinilmiş çocuklara evlat edinilmiş oldukları söylenmeli midir? Sorusuna verilecek cevap kesinlikle söylenmelidir. Cevap bu kadar kesin olunca o halde iki temel soru akla gelmektedir. Bunlardan birincisi “çocuğa evlat edinilmiş olduğu ne zaman söylenmelidir?” ve ikinci soru da “ bu durum yani evlat edinilmiş olduğu nasıl söylenmelidir?

İlk olarak çocuğa evlat edinildiğini anlatma anlık bir yaşantı olmaktan daha çok bir süreci içermektedir. Bu süreçte okul öncesi dönemde başlar ilköğretime gidinceye kadar devam edebilir. İkinci olarak bu süreçte nasıl davranılmalıdır? Bu sorunun cevabını birkaç başlık altında toplamak mümkündür.

1. Kullanılacak dil: çocuğa bu durum anlatılırken her şeyden önce çocuğun anlayabileceği bir dil kullanılmalıdır. Uzun, karmaşık ve çocuğun farklı anlamlar yükleyebileceği kelime kavramlardan kaçılmalıdır.

2. Acele Etmemek: Çocuktan hemen bu durumu anlamasını ve içselleştirmesini beklemek hata olur. Bu yüzden yapılan açıklamalar tutarlılık içinde zaman zaman tekrarlanmalıdır.

3. Durum Abartılmamalı: bu duruma ilişkin hissedilen duygular abartılı olarak ortaya konmamalıdır. Aşırı duygusallık yaşanan çocuğun yaşanan durumu gereğinden daha fazla duygusal tepki vermesine neden olabilir. Durumun doğal sınırları içinde değil de çocuğun durumu kabullenmesini olumsuz yönde etkileyebilecek duygusal tepkiler geliştirmesine neden olabilir.

4. Anne-baba birlikte açıklamalar yapılmalıdır: Çocuğa evlat edinildiği anne-baba ile birlikte açıklanmalıdır. Sadece bir ebeveynin olduğu durumlarda diğerinin üvey olduğunu düşünebilir. Bazen de açıklamayı yapmaya çalışanın üvey diğerinin ise öz olduğunu düşünebilir.