kekemelikKonuşmanın akıcılığı ve ritminin duraklamalar, tekrarlar, uzatmalarla ve çoğu kez bunlara eşlik eden beden hareketleriyle kesintiye uğramasıdır.

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Elçin Tadıhan Özkan kekemeliğin genelde 3-6 yaş arasında ortaya çıktığını söylüyor ve kekemelik ile ilgili bizleri aydınlatıyor…

Kekemelik yavaşça gelişebileceği gibi aniden de ortaya çıkabilmektedir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına göre daha sık rastlanmaktadır. Konuşmadaki akıcısızlık korku, gerilim, stres gibi artış gösterebilmektedir. Ancak fısıltıyla konuşma, küçük çocuklarla konuşma, koro halinde konuşma, şarkı söyleme gibi durumlarda kekemeliğin azaldığı yada hiç olmadığı gözlenebilmektedir.

Kekemeliğin nedenini açıklamak için, kekemeliğin psikolojik bir sorun (korku, aile ve çevre, vs.), kalıtımsal bir sorun, fizyolojik bir sorun, öğrenme sorunu, nöro-linguistik bir sorun, nöro-fizyolojik bir sorun olduğunu söyleyen farklı pek çok görüş bulunmaktadır.

Kekemelik Davranışları Nelerdir?

Birincil davranışlar

  • Duyulabilen, konuşmadaki davranışlar. Tekrarlar, uzatmalar, duraklar gibi.
  • Ses tekrarı; bir sesin birden çok tekrarlanması (/patates/ > /p p p p p patates/)
  • Hece tekrarı; bir hecenin birden çok tekrarlanması (/patates/ > /pa pa pa pa patates/)
  • Sözcük tekrarı; sözcüğün birden çok tekrarlanması (/bak/ > /bak bak bak/)
  • Tekrarlar durak (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/) ve durak-sürtünmeli (/ç/, /c/) seslerde olma olasılığı yüksektir.
  • Ses uzatma, sürekli olan seslerde gözlenir (/m/, /n/, /s/, /z/, /ş/, ünlü sesler gibi). (/sıcak/ > /sssssssssıcak/)
  • Ses/ hece/ sözcük ekleme. (/yapıyor/ > /yapıyorlar/)
  • Durak; konuşma sırasında duraklar olması (/balık/ > /.balık/)
  • Soluk; konuşmaya devam ederken soluk almak.

İkincil davranışlar