gebelikte amniyosentez, amniyosentez nedir, hamilelikte amniyosentez


Özellikle ileri yaş hamileliklerde bebeğin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler veren girişimsel tanı testi amniyosentez pek çok hamile kadının korkulu rüyası…

Son 30 yılda ultrason teknolojisindeki gelişmeler ve ultrasonun gebelikte yaygın kullanımıyla beraber, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının mesleki ilgi alanlarına bir yenisi eklendi. Fetal DNA Testi…

Özellikle ileri yaş hamileliklerde bebeğin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler veren girişimsel tanı testi amniyosentez pek çok hamile kadının korkulu rüyası. Anne kanından yapılan ve kromozomal anomalileri tespit eden ‘’Fetal DNA Testi’’ ise amniosentez ve koryon villus biyopsisi ile kıyaslandığında hiçbir riski taşımıyor.

Bayındır Hastanesi doktorlarından Dr. Ömer Talip Turhan, Fetal DNA testinin doğuş hikayesini şöyle anlatıyor:

“İlk önce anne kanında hücreye bağlı olmayan, hücre içinde olmayan fetal DNA tespit edildi ve çoğaltıldı. Bu ilk tekniklerle tüm kromozomun değerlendirilemiyor olması ve yüksek maliyet, yöntemin tüm topluma uygulanmasını engelledi. Ne var ki dizi sekanslama olarak adlandırılan serbest DNA moleküllerini bile tanıyabilen yöntemle neredeyse tüm kromozomu inceleme yönünde yol kat edildi, sık görülen kromozomal rahatsızlıklarda ise neredeyse mükemmelliğe erişildi.”

Test nasıl uygulanıyor?

İşlemin temelde annenin tıpkı diğer tahlillerde olduğu gibi kan vermesiyle başladığını dile getiren Dr. Ömer Talip Turhan, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Kan özel bir tüpte saklanarak, belli bir süreyi aşmaksızın, laboratuara iletilir. Anne kanındaki fetal DNA özel bir platformda çoğaltılır ve eldeki sağlıklı veya belirlenmiş kromozomal hastalıkları içeren şablonla kıyaslanır. Farklılıklar ve aynılıklar üzerinden bir sonuç verilir.