gebelikte hangi testler yapılmalı, gebelikte testler, hamilelikte sağlık testleri, hamilelikte testler


Hamilelik döneminde hangi sağlık testleri yaptırılmalı ve nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı bir çocuğa ulaşan yol zahmetli. Kimse anne adaylarına gül bahçesi vaat edemez. Ama bu demek değil ki sağlıklı hamilelik, kolay doğum ve sağlıklı bebek üçgenini yaratmak şansa kalmış. Aksine, tetkikleri ve kontrolleri aksatmamalıyız.Anne adayları, kendilerinin ve bebeklerinin sağlığı için haftalarla ifade edilen dönemlerde belli testlerden geçirilirler.

Gebelik, kadının rahminde bir bebeğin gelişimiyle başlayıp doğumuyla sonlanan bir süreçtir. Bu süreçte birtakım laboratuvar testleri yapılır. Bunlar sayesinde, başlangıcından doğuma kadar gebeliğin seyri ve annenin durumuyla ilgili faydalı bilgiler elde edilir.

Uygulanacak testlerin bir kısmı gebeliğin belirli zamanlarında yapılır. Diğerleri ise gebelikte ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunlara yönelik olarak gerekli hallerde gerçekleştirilir. Sonuç olarak bu testler gebenin yaşı, yaşam tarzı, kendisinin ve eşinin kişisel ve aile hikayeleri doğrultusunda istenir.

Gebelikte ilk test, gebeliği tespit etmek için yapılır. Döllenme genellikle âdet döneminin ortasında oluşur. Gebelik testleri ise döllenmeden yaklaşık iki hafta sonra kadının âdetinin gecikmesiyle kesinleşir. İdrarda şüpheli hallerde kan alınarak yapılabilir.

Rutin testler

  • Biraz farklılık göstermekle birlikte, ilk muayenede yapılacak testler şunlardır:
  • Kan grubu tayini (kan grubu negatif anneler kan uyuşmazlığı açısından takip altında olmalılar)
  • Kansızlık (anemi) tespiti için hemoglobin (kan sayımı)
  • İdrarda şeker ve/veya protein (gebelikte diyabet veya gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklampsi tanısı için)
  • Anne ve bebeği etkileyebilecek hepatit B, sifiliz ve HIV gibi infeksiyonların araştırılması
  • Kızamıkçık hastalığına karşı bağışıklığın araştırılması