HAMİLELİKTE BEL AĞRILARINDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hamilelik süresince anne adaylarının yaklaşık %60’ında bel ağrısı problemleri görülmektedir. Algoloji/ Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Nurettin Lüleci, hamilelikteki bel ağrılarından korunmak için yapılacakları sıraladı.

Hamilelerde bel ağrıları genelde 15-18. haftalarda daha sık görülmekle beraber erken 9. haftada başlayan ağrılar da söz konusudur. Eğer hamilelik öncesi bel ağrıları varsa hamilelik esnasında bel problemleri kendisini daha erken dönemlerde hissettirebilir.

Hamilelik döneminde ağrı tedavileri bazı riskler taşımakla birlikte hastaların ağrı çekmelerinin de bir şekilde önüne geçmek gerekmektedir. Hamilelerin ağrıları kronik hale gelmiş ve beraberinde tansiyon yüksekliği, anksiyete ya da depresyon eşlik ediyorsa tedaviye dirençli bir süreç de oluşabilmektedir.

Hamilelerin ağrılarında bebeğe zarar vermeyecek yöntemler incelenmelidir. Ağrı kesicilerin çoğu düşük dozlarda tercih edilmeli ancak bazı ağrı kesicilerin kanama riski oluşturma potansiyeli açısından dikkatle verilmelerinde yarar vardır. Kimi ilaçların gebelerde emniyet marjı geniş olup tüm gebelik boyunca kullanılabilir. Romatizma ilacı olarak bilinen ağrı kesiciler de gebeliğin ilk dönemlerinde emniyetlidir ancak son 2-3 ayda kullanımlarına dikkat etmek gerekir. Hamilelik süresince opioid dediğimiz morfin ve benzeri ilaçlara nadiren gereksinim duyulmasına karşın eğer kullanmak gerekirse bu tür ilaçların gebelerde ve fetüs (bebek) üzerinde olumsuz bir etkilerine rastlanmamıştır. Kuru iğne ve benzeri ağrı tedavileri eğer gerekli ise öncelikle tercih edilmelidir.

Ağrıların önüne geçmek için bunlara dikkat!