baba bebekBir ya da daha fazla doğum uzmanı ile bir ya da daha fazla ebe-hemşireyi kapsayan bir grup uygulamasının yarar ve sakıncaları herhangi bir grup uygulamasındakine benzerdir.

Bundan başka, muayenelerin bazılarında size bir ebenin göstereceği ilginin ve bazılarında da bir hekimin uzmanlığının verdiği güvenin üstünlüğü vardır.

Bir sorun başgösterdiğinde hekimin hazırda bulunabileceği garantisi ile bir ebe tarafından yürütülecek doğumu seçebilirsiniz.