kafa kafaya vermiş ikizlerİkiz gebelikler risklidir. Özellikle şu durumlarda bebekler daha yakından takip edilmelidir:
İkizleri bekleyen riskler

Aynı yumurta ikizleri: Bu durumda serabral palsi denilen yaygın beyin hasarı ve hareket kısıtlılığı tek gebeliklere göre on kat daha fazladır. Özellikle aynı yumurta ikizlerinde bebekten bebeğe kan geçişi olmuşsa bu risk daha da artar.

İkiz bebeklerde doğum tartısı farklılıkları :
%80 oranında görülür. Ancak bebekler arasındaki tartı farkı %25’in üzerine çıkarsa küçük kalan bebekteki zeka gelişimi problemli olabilir. Örneğin biri 2000 diğeri 1000 gram doğmuş ise daha ufak olan bebekte gelişim problemleri daha fazla görülmektedir.

Prematürelik: 32. haftadan önce doğan ikiz bebeklerde zeka problemleri daha sık görülebilir. Ancak bu durum onların ikiz olmasından değil, prematüre doğmasından kaynaklanır. Uzun dönem takip çalışmalarında ikiz doğmuş prematüreler ikiz olmayanlara göre ciddi bir faklılık göstermemektedir. İkiz bebek olmaları erken doğmalarına neden olabilir, ancak prematürelik o kadar riskleri olan bir durumdur ki ikizlik ek bir problem yaratmamaktadır.