ikiz bebekler

ikiz bebeklerde piskoloji, ikiz bebeklerde psikoloji, ikiz bebek psikoloji, ikiz bebeklerin psikolojisi, ikiz bebek psikolojisi, ikiz bebek annelerinin psikolojisi


Anne babalar bir bebekleri olacağını öğrendikleri anda büyük heyecan ve mutluluk duyarlar.Ancak “gelenin” ikiz bebek olduğunu öğrendiklerinde bu heyecanlarının yanında karmaşıklık, endişe ve şaşkınlık duyguları da eşlik etmeye başlar. Yeni bir bebek aile sisteminde bir çok değişime neden olacaktır ve bunun için bir takım ön hazırlıklar yapılmıştır. Fakat ikinci bir bebeğin de gelecek olması yeni bir organizasyona ihtiyacı zorunlu kılar.

Tek yumurta ikizleri ve çift yumurta ikizleri arasında bir takım farklılıklar vardır. Tek yumurta ikizleri; döllenen yumurtanın kendi içinde ikiye bölünmesiyle oluşur. Bu nedenle aynı cinsiyet sahiptirler ve birbirlerine çok benzerler. Yapılan araştırmalar tek yumurta ikizlerinin aynı zeka seviyesine sahip olma ihtimallerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.

Çift yumurta ikizleri; ikiz olmayan kardeşlerden daha fazla birbirlerine benzemezler, farklı tip ve karaktere sahiptirler. Tek yumurta ikizlerinin ilk çocukluk döneminde davranış ve hareketleri çift yumurta ikizlerine göre daha benzerdir. Yaşarlı ilerledikçe bu benzerlik azalmaya başlar. Bunun nedeni çevresel etkenlerin (anne baba tutumları beklentileri farklı sosyal ortamlar vb.) daha fazla önem kazanmaya başlamasıdır.

İkizlerin bireyselleşme süreçleri ve psikolojik gelişimlerinin olumlu yönde ilerleyebilmesi karşılaştıkları çevrenin (anne-baba, büyükanne, büyükbaba, bakıcı vb.) onlarla doğru ve olumlu etkileşimi ile mümkündür. İkiz olmaları nedeniyle aile ve diğer sosyal çevre onların duygusal ve sosyal gelişimleri açısından da birbirlerine benzer olmaları yönünde beklentiler sergileyebilirler. Hatta ikizlerden birinde daha pozitif buldukları özellikleri diğer kardeşin de sergilemesi için dayatmalarda bulunabilirler.