ACABA HAMİLE MİYİM* Artık embriyoya Latince ‘genç’ anlamına gelen ‘fetus’ adı verilir.
* Son biçimlerine henüz ulaşmamış olsalar da belli başlı bütün iç organlar gelişmiştir, ama gelişimin tamamlanmış olduğu söylenemez.
* Kollar, bacaklar uzamış, omuzlar, dirsekler, kalçalar, dizler belirginleşmiştir.
* Parmaklar, aralarında ince birer perde olmasına karşın görünür olnıuştur.
* Dengeden ve işitmeden sorumlu olan içkulak gelişmeye başlar.
* Yüz belirginleşmiştir; burnunun ucu, burun delikleri, ağzı oluşturacak alt ve üst çeneler ortaya çıkmıştır. Artık dili bile vardır.
* Siz henüz duyumsamasanız bile, bebeğiniz bu haftada oldukça hareketlenmiştir