hamileliğin 13. haftasıDoktorunuz, gebeliğiniz sırasında bebeğinizde sakatlığa yol açabilecek durumlar olup olmadığını araştırmak
üzere kimi testler yaptırmamızı önerebilir. Bunlar arasında doğum öncesi bakım kapsamında yapılan olağan testler de vardır. Kimi incelemelerse yalnızca özel koşullar altında, söz gelimi, az da olsa bir anomali olasılığı düşünüldüğünde önerilir. İncelemelerin amacı, önemli olabilecek tüm sorunları olabildiğince erken saptaya ­bilmektir. Sorun zamanında saptanmışsa ve siz de isterseniz, gebelik tehlikesizce sonlandırılabilir. Bu incelemelerin asıl yararıysa, her anne babanın istediği gibi, bebeğin normal olduğu güvencesini vermesidir.
İstemiyorsanız, testlerin hiçbirini yap­tırmak zorunda değilsiniz. Hele, sonuç olursa olsun gebeliğinizi sonlandırmama konusunda kesin kararlıysanız testleri yaptırmamayı seçebilirsiniz. Bu durumda bile, bebeğinizdeki sakatlığa karşı doğumdan önce hazır olmak,sağaltıabilir bir hastalıksa neler yapılması gerektiğini doktorunuzla birlikte önceden konuşmak ve tasarlamak isteyebilirsiniz.

ÖNERİLEBİLECEK TESTLER
Tarama testleri

Tarama testleri anomali bulgulamaz. Bu testler yalnızca bebeğinizde belirli bir sakatlığın bulunma olasılığının daha yüksek olup olmadığını saptar. Tarama testi olumlu çıkarsa, yani ‘yük­sek tehlike’ içeren küme de yer alıyor­sanız, doktorunuz size tanılama testi önerir; ama bu durum bebeğinizde bir sorun olduğu anlamına gelmez.

Tanı testleri

Tarama testinin sonucu ‘yüksek tehlike’ olasılığını gösteriyorsa, tanı testi yaptırmanız istenebilir. Bu testler kesin yanıt niteliğindedir ve bebeğinizde belirli bir anomalinin olup olmadığını gösterir. Ültrasonla anomali taraması dışındaki tüm tanı testlerinde döl yatağınızdan örnek alınır. Bu testlerin tümü düşük tehlikesi içerir.