erken doğum ve gripDünya genelinde her yıl her 10 bebeğin 1’inden fazlası erken doğuyor. Bebeğin 37 haftalık gebelik süresi tamamlanmadan canlı olarak gerçekleşen doğuma erken doğum deniyor. Erken doğan bebeklerin oranı hemen her ülkede artıyor. Her yıl 1 milyondan fazla bebek erken doğum komplikasyonlarından ölüyor.

  • Risk faktörleri
  • Çoğul gebelik
  • Önceki erken doğum
  • Rahim veya serviks anomalileri & enfeksiyonları
  • Yaşam tarzı faktörleri, sigara dahil
  • Diyabet & yüksek tansiyon dahil tıbbi faktörler
  • Düşük sosyoekonomik durum

Erken doğum gebelik yaşına göre alt gruplara ayrılır:

  • Son derece erken (28 haftadan önce)
  • Çok erken (28 ile Orta ile geç erken (32 ile

Kaç bebek erken doğmaktadır?

Her yıl dünya genelinde 15 milyon bebeğin (dünya genelindeki tüm doğumların %11.1’i) erken doğduğu tahmin edilmektedir.

Erken doğum oranları hemen her ülkede artmaktadır. 65 ülkeden 62’sinde geçtiğimiz 20 yıl içinde prematürite oranının arttığı görülmüştür.1 Türkiye’de de 1 yılda yaklaşık 1,3 milyon doğum olmakta ve bu doğumların %12’si prematüre doğum olarak gerçekleşmektedir. Bu da yaklaşık her yıl 150.000 prematüre bebeğin doğduğunu göstermektedir.

Erken doğumla bağlantılı risk faktörleri nelerdir?

Tüm olguların yaklaşık yarısında doktorlar bebeğin neden erken doğduğunu bilmemektedir. Ancak çoğul gebelik ve rahim anomalileri gibi bir dizi risk faktörünün erken doğum olasılığını arttırdığı belirlenmiştir.

Erken doğum önlenebilir mi?

Erken doğumun birden fazla nedeni olmakla beraber, bir kadının erken doğum riskini azaltabilmesinin bazı yolları vardır.