Hamilelikte sigaranın zararlarıCildiniz hamilelik döneminde birçok şekilde değişebilir. Birçok kadında, kar­nın alt kısmındaki cilt, belirgin bir şekil­de koyulaşır ve kahverengi-siyah bir renk alır. Linea nigra adı verilen dikey bir çizgi oluşur.
Arada sırada, yüzde ve boyunda çeşit­li boyutlarda kahverengi lekeler ortaya çıkar, kloazma ve hamilelik maskesi ola­rak adlandırılırlar. Bu lekeler, doğumdan sonra yok olur veya renkleri açılır. Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları da benzer renk değişimlerine neden olurlar.

Kılcal damarların belirginleşmesi (anjiyom adı verilir), cilt üzerinde küçük, kırmızı dallara ayrılan kabartılardır. Bu durum, hamilelik döneminde, beyaz ka­dınların yaklaşık % 65′inde ve siyah ka­dınların % 10′unda ortaya çıkar.
Benzer bir durum da avuç içindeki kır­mızılıktır, palmar eriteni olarak adlandı­rılır. Beyaz kadınların % 65′inde siyah kadınların % 35′İnde görülür.

Kılcal damarların belirginleşmesi ve palmar eritem çoğu kez beraber ortaya çıkar. Belirtiler geçicidir ve doğumdan kısa bir süre sonra ortadan kalkar. Her iki durumun da oluşumu büyük bir ola­sılıkla hamilelikteki yüksek östrojen se­viyesi nedeniyledir.