Gebelik bir anne adayı için bebeğiyle arasındaki bağı sağlamlaştıran tatlı bir süreçtir. Bu süreçte anne adayının yaptırması gereken birkaç tarama testi vardır. Bu testler hakkında detaylı bilgiyi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert verdi.

Gebelikte yapılan tarama testleri bebeğin Down sendromu gibi genetik birkaç hastalığın saptanmasında bize yol gösterici olur. Gebelik sürecindeki tarama testleri 24. haftaya kadar devam eder.

İLK TRİMESTER TARAMA TESTLERİ

İkili tarama testi: Gebeliğin 11-14. haftası arasında yapılır. Bu test bize Trizomi 21 (Down Sendromu),Trizomi 13 ve Tirozomi 18 ile ilgili bilgi verir. İkili tarama testlerinin değerlendirilmesinde anne yaşı, annenin kanından bakılan BHCG ve PAPP-A değerleri, ultrasonografi ile bakılan ense kalınlığı ölçümünü (NT) değerleri kullanılır.

Sınır değerimiz 1/270’dir.Bu değer şunu demek ister 270 kadında 1 riskiniz var demektir. İkili testi sonucu 1/156 gelen bir hasta için bu 156 kadında 1 riskiniz var demektir, ki bu durumda oranınız artmış yüksek riskli hasta grubuna girmiş olmaktasınız.

Bu testin doğruluk oranı nedir?

Testin bu dört parametre ile duyarlılığı %90 civarında; yalancı pozitifliği de %5 civarındadır. Tüm tarama testleri arasında muhakkak yaptırılması gereken yegane testlerden biridir. 11-14. haftalarda yapılır.

İlk 3 ayda başka hangi testler yapılır?

Nazal kemik taraması (Burun kemiğinin var olup olmaması): Nazal kemiğin olup olmaması ilk trimesterde önemlidir. Tirozomi 21 taramasında nazal kemik incelemesinin yüksek önemi vardır. Çünkü burun kemiği görülmemesi Down sendromu için bir gösterge olabilir.