• Bebeklikte zaman kavramı daha çok “şimdi” ile sınırlıdır
  • 2 yaşında çok az sayıda geleceği belirleyen sözcük kullanır.
  • “Geçmiş” ise 3 yaş dolaylarında oluşur.
  • 1,5-2 yaşında yakın geçmiş ve gelecek zamanı bÜyük küçük kavramlarını taklit ederek kullanır.
  • Zaman kavramını anladığında olaylarla günün belirli za­manları arasında ilişki kurmaya başlar. Okula gitme, öğle yemeği, oyun saati vb.
  • 2-4 yaşta günlük etkinlikleri zamanla bağdaştır­maya başlar, böylece akşam yemeğinin ne zaman olaca­gını vb. bilir.
  • Zaman kavramını geliştirirken önce tam, sonra yarım, en son çeyrek saatleri öğrenir.
  • Saate bakarak zaman anlama, okul çağından önce baş­lamaz.
  • Anaokulu döneminde haftanın ilk ve son günlerinin ad­ları öğrenilirse de hafta ortasındaki günler hala karıştırılır.