İnsan, ilişki ve uyum zekasıdır. Grup içerisinde işbirlikçi çalışma, sözel ve sözsüz iletişim kurma, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlatma, paylaşma, yorumlama ve ifade edebilme becerisidir.

Eğer Bir Çocukta Sosyal (İnsan İlişkileri  İle İlgili) Zeka Baskınsa 

-Arkadaşları ile birlikte olmaktan hoşlanır.
-Doğal lider olarak davranır.
-İkna becerisine sahiptir.
-Kulüp, dernek ve komitelerde zevkle çalışır.
-Çok arkadaşı vardır.
-Dinlemeyi ve konuşmayı sever.
-Diğer insanların duygularına karşı duyarlıdırlar.
-Farklı kültürlerin yaşam tarzlarına karşı çok meraklıdırlar.
-İnsanları organize etme becerileri vardır.
-Liderlik vasıflarını taşırlar.
-Farklı ortamlara kolay uyum sağlarlar.
-Toplumsal ve politik sorunlara ilgilidirler.

Sosyal (İnsan İlişkileri İle İlgili) Zeka Ya Sahip Olanlar Nasıl Öğrenirler? 

İşbirliği yaparak, grup oluşturarak, sinerji oluşturarak, empati kurarak, oyun oynayarak daha iyi öğrenirler.

Sosyal (İnsan İlişkileri İle İlgili) Zeka Ya Sahip Olanlar genelde hangi mesleklere eğilimlidir?

Öğretmenlik, yönetim, işletme, danışmanlık, psikologluk, rehberlik uzmanlığı ve politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

Sosyal (İnsan İlişkileri İle İlgili) Zekaya Sahip Olan Çocuklarla Yapılabilecek Etkinlikler 

  • Röportaj yapma çalışması
  • çatışma çözme çalışması
  • Kişiyi-nesneyi bul çalışması