hırçın çocuk*Saldırgan davranışların ebeveynler tarafından ödüllendirilmesi

*Çocuğun yetişkinlerden katı ceza, anlayışsız ve yetersiz sevgi görmesi

*Babanın ya da annenin uzun süreli yokluğu

*TV ve kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisi

*Anne-babanın, çocukla aralarındaki iletişimin iyi olmaması

*Çocuğun anne-babasından dayak yemesi

*Beyin zarı iltihabı, beyin zedelenmesi gibi fizyolojik sorunlar.