Erken çocukluk döneminde nesne kavramı bilişsel yapı­sının bir parçası olur.

• Bir nesnenin/olayın birden çok görünümü olduğunu an­lamaya başlar.

• Nesnenin/olayın özelliklerini ve özellikleri sıralama yol­larını öğrenme gereksinimi doğar.

• Sayı/nicelik kavramı önemli olur.

Sayı kavramı, nesneleri sınıflara ayırmak, seriler oluşturmak ve ilişkileri anlatmak için bu işlemleri birleştirme yeteneğini içerir

* Örneğin 4 rakamı dört birimden oluşan bir sınıfı ifade eder (nesne/olay)

* Örneğin boncuk, araba, millet vb.

• Sayı kavramı gelişme ve deneyimler sonucu oluşur. Okulöncesi dönemde çocuğun doğrudan algılamasına dayanan somut kavramları vardır.

• Birimlerin yeniden düzenlenmesi sonucu toplam miktarın değişmeyeceğini anlayamaz. 8=8(2+3+3)

• Niceliği ayırt edici/kritik özelliklerine ilişkin kavramı yoktur.

Bu kavramlar alıştırmalarla gelişir.

• Okulöncesi çocuk için para kavramı da anlaşılmaz .

• 5 yaşın sonuna doğru en sık kullanılan ve en az değeri olan paraları tanımaya başlar.